เยื่อบุการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แอปพลิเคชันเยื่อบุการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้งานผลิตภัณฑ์ : geomembrane HDPE , 1.5mm

geomembrane HDPE ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การชลประทานทางการเกษตร และคูน้ำ โครงการป้องกันการซึมของเขื่อนทะเลสาบ ประสิทธิภาพการกันน้ำที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสภาพอากาศ ความต้านทานการกัดกร่อน ได้รับความพึงพอใจและการยอมรับจากลูกค้าทุกคน