อาคารและหลังคา

ใบสมัคร โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้ผลิตภัณฑ์: HDPE geomembrane, 1.5mm

ตารางเมตร: 15,000 ตารางเมตร

HDPE geomembrane ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการชลประทานทางการเกษตรและคูน้ำโครงการป้องกันการซึมของเขื่อนในทะเลสาบประสิทธิภาพการกันน้ำที่ยอดเยี่ยมทนต่อสภาพอากาศความต้านทานการกัดกร่อนได้รับความพึงพอใจและการยอมรับจากลูกค้าทั้งหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการนี้ได้ตามรูปภาพ